Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Wieś Biery, aż do końca 1990 roku, należała do parafii św. Bartłomieja w Grodźcu Śląskim. Oto krótkie kalendarium prezentujące historię kościoła i parafii w Bierach:

 • w roku 1812 - wieś Biery liczyła 13 domów; nad potokiem Jesionka stała murowana kaplica o wymiarach 2m na 4m z wizerunkiem św. Rodziny (Prawdopodobnie najpierw była to figura, potem obraz);
 • 1911 - z dwóch wyciętych lip rosnących opodal mieszkańcy wybudowali wieżę - dobudowano ją do istniejącej kaplicy. Tam zawieszono nieduży dzwon, o wadze 40 kg, który pochodził ze starego kościoła w Grodźcu.
 • 4 sierpni 1912 - w ramach obchodów stulecia wizerunku św. Rodziny, ks. Łomozik, ówczesny proboszcz parafii w Grodźcu, odprawia nieszpory w bierowskiej kaplicy;
 • 30 lipca 1922 - Poświęcenie nowego dzwonu i pierwsza Msza św. w bierowskiej kaplicy.

Poprzedni dzwon został w 1916 roku zarekwirowany na potrzeby wojenne. Nowy dzwon ważył 49 kg i został ufundowany przez bierowian. Poświęcenie dzwonu i pierwsza Msza stały sie też inspiracją pomysłu powstania nowego kościoła w Bierach.

 • 1922-26 - budowa kościoła w Bierach na miejscu dotychczasowej kaplicy (prace prowadzi firma Mendroch z Bielska);
 • 13.09.1923 - poświęcenie kamienia węgielnego i decyzja o nadaniu tytułu kościoła ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa;
 • 12 września 1926 - poświęcenie kościoła przez ks. dziekana Sobeckiego z Pierśćca (obecni są: ks. prob. Handzlik z Jaworza i ks. prob. Łomozik z Grodźca); Odtąd w co czwartą niedzielę odprawiana jest Msza święta w Bierach)
 • 1939 - zakupienie nowych organów, chorągwi i wykonanie ogrodzenia wokół kościoła;
1939 rok - widok kościoła od strony dzisiejszej drogi na cmentarz 1939 - wnętrze kościoła (w centrum zachowany do dzisiaj ołtarz)
 • 1944 - przejście frontu: pociski uszkadzają ściany i dach kościoła a żołnierze demolują wnętrze kościoła;
 • 20.01.1956 - umiera ks. Karol Masny (ur. 1.01.1899), który był proboszczem parafii Grodziec od roku 1932
 • 03.1956 - proboszczem w Grodźcu zostaje ks. Alojzy Bima;
 • 5.04.1956 - nowy proboszcz odprawia pierwszą Mszę Św. w kościele w Bierach;
 • 1956 - zgoda Kurii w Katowicach na stałe przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kościele;
 • 1965/66 - peregrynacja kopii Obrazu Jasnogórskiego po domach parafii jako przygotowanie do obchodów Millenium Chrztu Polski;
 • 06.1965 - początek katechizacji w Bierach: najpierw w kościele, a potem (od 1.09.1976 r.) w jednym pokoju wynajętym w domu państwa Jadwigi i Franciszka Wach;
 • od 09.1967 - w kościele w Bierach są odprawiane dwie Msze Św. w niedzielę i trzy Msze Św. w tygodniu;
 • 1972 - w kościele zostaje ustawiony nowy ołtarz (w formie stołu). Od tego momentu kapłan przewodniczy Eucharystii zwrócony twarzą do ludu;
 • 08.1972 - powódź; "woda zabiera" garaże Kółka Rolniczego a zniszczeniu ulega również most w Bierach; gdyby deszcze padały dłużej zagrożony byłby również kościół(!);
 • 1977 - eternit na dachu kościoła zostaje zastąpiony blachą ocynkowaną;
 • 14.08.1978 - urząd proboszcza w parafii grodzieckiej obejmuje ks. Gerard Kurpas; 3.09.1978 - parafianie pożegnali ks. prob. Alojzego Bimę po 39 latach proboszczowskiej posługi w parafii w Grodźcu Śl.;
 • 17.11.1982 - rozpoczynają się prace niwelacyjne na działce przygotowywanej pod budowę Domu Katechetycznego w Bierach, o który zabiegali bierowianie;
 • 30.01.1983 - Urząd Gminy w Jasienicy wydaje zezwolenie na budowę Domu Katechetycznego;
 • 06.1985 - w jeszcze nie wykończonym Domu Katechetycznym odbywają się pierwsze turnusy rekolekcji dla ministrantów (prowadzi ks. Tadeusz Nowok);
 • 1-30.07.1986 - w nowym Domu Katechetycznym ks. Teodor Suchoń prowadzi pierwsze oazy Ruchu Światło-Życie dla młodzieży i nauczycieli;
 • 02.1987 - ks. Marcin Aleksy prowadzi pierwszy w Bierach Kurs Oazowy dla Animatorów Ruchu Światło-Życie;
 • 20.06.1987 - w Domu Katechetycznym zostało przygotowane mieszkanie do którego wprowadza się ks. Stanisław Gańczorz, nowy gospodarz tego miejsca, który oficjalnie pełni funkcję wikariusza w parafii w Grodźcu Śląskim;
 • 20.06.1987 - Ks. Bp Ordynariusz Damian Zimoń dokonuje poświęcenia Domu Katechetycznego;

 

1987 - poświęcenie Domu Katechetycznego. (Trzeci od lewej - ks. Gańczorz; obok niego ks. Gerard Kurpas)

 

 • 1.01.1990 - erygowanie przez Ks. Bpa Ordynariusza Damiana Zimonia nowej, samodzielnej parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bierach; jej pierwszym proboszczem zostaje ks. Stanisław Gańczorz;
 • 1.09.1990 - ks. Stanisław i p. Urszula Komraus podejmują katechizację w Szkole Podstawowej w Świętoszówce;
 • 3.03.1991 - wizytacja kanoniczna Ks. Bpa Gerarda Bernackiego; poświęcenie cmentarza, którego założenie wraz z budową domu pogrzebowego było dziełem ks. Gańczorza;
 • 23.08.1991 - pożegnanie dotychczasowego proboszcza ks. Stanisława Gańczorza; posługę duszpasterską w parafii przejmuje ks. Marcin Aleksy;

 

1991 - Msza Święta koncelebrowana przez odchodzącego proboszcza - ks. Stanisława i jego następcę - ks. Marcina

 

 • 25.06.1992 - poświęcenie nowych dzwonów przez Ks. Bpa Janusza Zimniaka

 

1992 - poświęcenie dzwonów (z prawej - p. Leopold Rucki)

 

 • 03.1993 - obowiązki kościelnego podejmuje p. Leopold Rucki, który przejmuje funkcję od p. Jana Boraka posługującego parafii prawie 9 lat;
 • 28.07.1995 - Parafia uzyskuje zgodę na rozbudowę kościoła z zapleczem mieszkalnym;
 • 16.10.1995 - rozpoczynają się prace przygotowawcze do rozbudowy: wymierzanie terenu a potem prace ziemne;
 • 11.01.1998 - rozpoczyna się tzw. "mała peregrynacja": obraz Matki Bożej Częstochowskiej wędruje wśród rodzin naszej parafii - jest to przygotowanie do peregrynacji Kopii Obrazu Jasnogórskiego;
 • 04.1998 - część zaplecza mieszkalnego jest już gotowa do zamieszkania;

 

1998 - plebania - widok od strony rzeki

 

 • 29/30.05.1998 - Kopia Obrazu Jasnogórskiego jest obecna wśród nas;
 • 13.10.1998 - instalacja figury Matki Boskiej Fatimskiej w kapliczce, która została wybudowana jako upamiętnienie peregrynacji Kopii Obrazu Jasnogórskiego;
 • 12.1998 - kolejna część zaplecza mieszkalnego jest już gotowa do zamieszkania;
 • 05.2001 - początek rozbiórki absydy "starego" kościoła i intensywna kontynuacja rozbudowy po około rocznym przestoju z powodów formalnych;
 • 1.07.2001 - w murach (jeszcze surowych) nowego kościoła odbywa się nabożeństwo ewangelizacyjne prowadzone przez uczestników I turnusu oazy;
 • 28.10.2001 - pierwsza Msza Św. w nowej części kościoła;

 

2001 - stan prac

 

 • 28-31.03.2002 - Święta Paschalne celebrowane są już w nowym prezbiterium, przy nowym ołtarzu i ambonie oraz z wykorzystaniem "starej" części kościoła;
 • 1.07.2005 - dekretem ks. biskupa Tadeusza Rakoczego ks. Marcin Aleksy zostaje mianowany proboszczem Parafii św. Pawła w Bielsku-Białej. W jego miejsce jako administrator parafii w Bierach zostaje skierowany do posługi ks. Antoni Dewor.
 • 28. 08. 2005 - pożegnanie ks. proboszcza Marcina Aleksego, który pełnił posługę w parafii przez 14 lat.

 

28.08.2005 - pożegnanie ks. Marcina i powitanie ks. Antoniego

2005 - stan prac 2 miesiące po przejęciu parafii przez nowego administratora

 

 • 19-20.11.2005 - Wizytacja parafii przez ks. biskupa Janusza Zimniaka.

 

2006 luty - Stan prac

 

 • 05.2006 - zakończenie prac nad zewnętrzną elewacją kościoła

 

2006 maj - zakończono prace nad zewnętrzną elewacją kościoła

 

 • 15-31 lipca 2006 - Oaza Dzieci Bożych w Szymonowie - rekordowo liczne roczniki dzieci dają okazję do zorganizowania, chyba największej w historii parafii Oazy Dzieci Bożych.

 

ODB Szymonowo 2006 - w czasie wycieczki do Gdyni

 

 • 13 - 15. 10. 2006 - pierwszy wyjazd rodzin do Białego Dunajca

 

14. 10. 2006 - Bierowskie rodziny w Ludźmierzu

 

 • 2006 - zaprojektowanie i wykonanie wystroju wnętrza kościoła powierzono p. Krzysztofowi Gorajowi, artyście z Tychów. W kwietniu zaprezentowany został projekt wystroju.

 

01.04.2006 - makieta wystroju kościoła

 

 • 26.10.2006 - Na uroczystość Poświęcenia Kościoła zainstalowana została centralna figura Serca Pana Jezusa.

 

26.10.2006 - Waldemar Mieszczak wykonuje oświetlenie dla nowej figury.

 • 23.08.2014 - dekretem ks. biskupa Romana Pindla ks. Antoni Dewor zostaje mianowany proboszczem Parafii św. Piotra i Pawła w Skoczowie.
  W jego miejsce do parafii w Bierach zostaje skierowany jako proboszcz ks. kan. Marian Fres.
 • 23.06.2015 - bp. Roman Pindel, ordynariusz Bielsko- Żywiecki dekretem odwołał z posługi proboszcza w parafii w Bierach ks. Mariana FRESA i jednocześnie mianował ks. Jana FROELICHA nowym proboszczem w parafii w Bierach, który do tego czasu pełnił posługę proboszcza w parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle Głębcach.

  • 29.08.2015 Ks. kan. Jan GUSTYN - Dziekan dekanatu jasienickiego dokonał kanonicznego wprowadzenia w posługę proboszcza parafii NSPJ w Bierach ks. kan. Jana FROELICHA.