Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

dom formacyjny Biery

Dom fromacyjny i rekolekcyjny już nie istnieje!

W naszym domu parafialnym powstał i działa bardzo efektywnie "Klub Integracji Społecznej" w ramach projektu Sy­ner­gia społeczna w sko­or­dynowanym systemie wsparcia seniorów współ­fin­an­so­wa­ne­go przez Unię Eu­ro­pejską ze środków Eu­ro­pej­skiego Funduszu Społecznego.